بانک کشاورزی
کد کاربر
رمز
 

آموزش سیمای مهر

قابلیت جدید در سامانه سیمای مهر -  نمابر (فاکس) دیجیتال

امکان دریافت تمامی نامه ها و مستندات از سازمان های بیرونی به صورت مستقیم و در قالب فایل دیجیتالی در سامانه سیمای مهر بدون نیاز به دستگاه های فاکس( فاز اول ویژه ادارات مرکزی)

اطلاعات بیشتر در نامه شماره 73/998/4913

کسب اطلاعات بیشترمیز امداد سیمای مهر 88280040

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>