بانک کشاورزی
کد کاربر
رمز
 

ضمن تبریک سال نو، به اطلاع می‌رساند در سال جدید تمامی نامه‌ها با پیش شماره‌های ذیل ثبت می‌گردند:

  • نامه‌های دریافتی با پیش‌ شماره‌‌های61
  • نامه‌های ارسالی با پیش‌شماره‌ی 62
  • نامه‌های داخلی با پیش‌شماره‌ی 63

بر این اساس رعایت نکته‌ی ذیل ( از سوی کاربران ذی‌ربط) برای ثبت اولین نامه در سال جدید ضروی‌است:

  • ثبت نامه‌ی داخلی ( کاربران ذی‌ربط: مدیران، معاونان و روسای شعب)
  • ثبت نامه‌‌های دریافتی و ارسالی ( کاربران ذی‌ربط: مسئولین ثبت )

نکته: در صفحه‌ی "اطلاعات اصلی"(در زمان تبدیل به نامه‌ نمودن پیش‌نویس‌ها، ثبت نامه‌‌های دریافتی و ارسالی)، در قسمت "فرستنده"، در فیلد "اندیکاتور" حسب مورد آیتم‌های داخلی 96، دریافتی 96 یا ارسالی 96 انتخاب گرد.

                                  (اداره کل دبیرخانه و خدمات مدیریت )

  

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.