بانک کشاورزی
کد کاربر
رمز
 

 

آموزش سیمای مهر

اگر هنگام تهیه پیش نویس از گزینه " پیـش نویس مشـابه " استفاده  می کنید.ممکن است پیش نویس در سربرگ های قدیمی ارسال شود.برای پیشگیری از این مشکل باید متن را از پیش نویس کپی و در یک الگوی جدید کپی کنید.

کسب اطلاعات بیشترمیز امداد سیمای مهر 88280040

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>